STOISKA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Do wzięcia udziału w Festiwalu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności twórców ludowych, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich oraz firmy i instytucje.

Warunki udziału we Flis Festiwalu:

  • wystawca przyjeżdża na własny koszt
  • posiada własny namiot, stolik i krzesła
  • organizator nie pobiera żadnych opłat „placowych”
  • wystawca powinien mieć wszystkie aktualne dokumenty wymagane przy prowadzeniu działalności

Zgoda na udział w imprezie wyłącznie na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanej elektronicznie  na adres agryglicka@konstancinskidomkultury.pl do dnia  24 kwietnia.

Szczegóły pod numerem telefonu 22 484 20 21.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo wyboru propozycji najbardziej odpowiadających charakterowi wydarzenia.

jarmark-karta-zgłoszenia