FLIS 2018

FLIS FESTIWAL JARMARK KULTURY URZECZA

12-13 maja 2018r.

Podkonstancińskie Gassy, gdzie odbywa się Flis Festiwal, są jednym z ważniejszych miejsc Urzecza, podwarszawskiego regionu etnograficznego rozpościerającego się nad oboma brzegami Wisły pomiędzy mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą na północy a dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi na południu. W Gassach od niepamiętnych czasów znajdował się przewóz przez Wisłę, który spajał mieszkańców obydwu brzegów rzeki. Także i dziś oba brzegi łączy prom będąc symbolem dawnej jedności lewo- i prawobrzeżnego Urzecza.

Nasz region łączy w sobie trzy wielkie, kulturowe tradycje: MAZOWIECKĄ (MAZURSKĄ) związaną z osadnictwem średniowiecznym oraz dawną ziemią czerską i warszawską, FLISACKĄ (ORYLSKĄ) związaną z wiślanym handlem i spławem towarów oraz OLĘDERSKĄ związaną z napływającymi z północy osadnikami z Fryzji, Pomorza i Kujaw, którzy skutecznie zagospodarowali tutejsze tereny zalewowe od XVII stulecia.

Ideą Flis Festiwalu jest odbudowa mazursko-orylsko-olęderskiej tożsamości Urzecza oraz popularyzacja kulturowego dziedzictwa innych nadrzeczy Polski i Europy. Chcemy promować zachowane po dziś dzień elementy autentycznej kultury ludowej regionu, tradycyjny flis rzeczny, zanikające zawody wiślane, muzykę, tańce i piękne „wilanowskie” stroje, dawne pieśni i przyśpiewki, czy też unikatowe urzeckie przysmaki, takie jak sytocha czy siuforek…

dr Łukasz Maurycy Stanaszek

 

Mobile